Pages Navigation Menu

Official Website of the Indian Embassy of Budapest, Hungary

Dil Mastana – Rádzsasztháni zenei együttes (India) – Táncműhely / Dil Mastana – Musical band from Rajasthan (India) – Dance workshop
Dil Mastana – Rádzsasztháni zenei együttes (India) – Táncműhely az Amrita Sher-Gil Kulturális Központban
Ábrahám Judit táncművész vezetésével
Dátum: 2017. augusztus 21, 22, 23. (hétfő, kedd, szerda)
Helyszín: 1025 Budapest, Búzavirág u. 14.
Időpont: 15:30 – 17:30

Ajánlott támogatás: 9000 Ft / 3 alkalom, vagy 3800 Ft / 1 alkalom, amely a helyszínen készpénzben az oktatóknál fizetendő.

Jelentkezés, és további információ: Ábrahám Judit +36 20 521 2069, email: abrahamjud@freemail.hu
(Az Amrita Sher-Gil Kulturális Központ elérhetőségei: 061 3257742/43, cultur@indianembassy.hu )

Egyéb tudnivalók: A foglalkozás ajánlott haladó, és teljesen kezdő táncosoknak egyaránt. Bő, hosszú szoknya, illetve nagy kendő, bokacsörgő használata ajánlott! 

A táncműhelyről részletesen:
Rádzsaszthán varázslatos hangulatát idézzük meg a pörgő ritmusú, dallamos zenével, valamint a zenei számok hangulatának megfelelő tánccal. A zenét helyenként improvizatív szabadságú, helyenként részletekbe menő, kidolgozott táncmotívumokkal kísérjük. Ez a táncstílus segít abban, hogyan kontrolláljuk és hozzuk összhangba a különböző testrészek finom, lüktető mozgását: a fej-, váll-, kéz-, csípő mozdulatait a különböző ritmusú lépésekkel, forgással, és rendeljünk az egyes motívumoknak megfelelő érzelmi töltésű arckifejezést.

Az óra utolsó harmadában ismerkedünk a rádzsasztháni népzenei dallamok jelentéstartalmával, az énekek ritmusvilágával, egy-egy strófa megtanulásának erejéig. A foglalkozáson lehetőség nyílik a különböző hangszerek: szárangi, harmónium, dhólak, kartál, dupla furulya (algooja), pungi (tökhéjsíp) kipróbálására.

Tánc- és zenei workshop:

https://www.youtube.com/watch?v=9a-EjosTEY8

https://www.youtube.com/watch?v=FP_9PZshF1Y

Az együttesről:
A Dil Mastana együttes Rádzsaszthán leghíresebb hagyományos zenész közösségéhez, a langákhoz tartozó előadóművészek. Dallamaik változatlanul őrzik ősrégi zenei tradíciójuk tisztaságát. Az együttes tagjai kiváló művészek. Indián belül és világszerte számos fesztiválon vettek részt, méltó képviselői India lenyűgözően gazdag zenei hagyományának. Az együttes tagjai: világhírű zenészek: a Musafir és a Maharadzsa együttes tagjaiként a világ számos országában koncerteztek, de láthatjuk őket a Gypsy Caravanfilm zenei szereplőiként is.

Ábrahám Judit erdélyi származású, sokoldalú művész. Hazai, indiai és külföldi szakmai körökben egyaránt elismert. A magyar népzene, néptánccal párhuzamosan indiai zenével, tánccal foglalkozik. 2009. óta jár rendszeresen Indiába, Rádzsaszthánba gyűjteni, tanulni, fellépni. Magyarországon és külföldön előadásokat tart, tánccsoportot vezet (Mátki tánccsoport). Rendszeresen hív indiai előadóművészeket Rádzsaszthánból, akikkel közös európai turnén vesz részt.

***

Dil Mastana – Musical band from Rajasthan (India) – Dance workshop at Amrita Sher-Gil Cultural Center
led by Ms. Judit Ábrahám (Rajasthani dancer)

Date: 21 – 23  August 2017 (Monday, Tuesday, Wednesday)
Location: 1025 Budapest, Búzavirág u. 14th
Time: 15.30 pm to 17.30 pm

The suggested donation: 9000 HUF / 3 occassions or 3800 HUF / occasion, which is payable on the spot in cash to the instructors.

Application and further information: call Judit Ábrahám on +36 20 521 2069, email: abrahamjud@freemail.hu 
(Contact Amrita Sher-Gil Cultural Center: 061 3257742/43, cultur@indianembassy.hu)

Other Informations: The session is recommended for advanced and completely new dancers alike. It is recommended to wear long skirts, long skirts, and ankle straps.

The details of the dance workshop:
We summon the magical atmosphere of Rajasthan with rhythmic, melodic music and dance with the mood of the musical pieces. We accompany the music in some places by improvisative and indipendent dance motives and in some places by detailed and elaboreated dance motifs. This dance style helps, how to control and match the subtle, pulsing movements of different parts of the body (the head, shoulder, hand and hip) with different rhythmic steps and spins, and how to assign the suitable emotionally charged facial expression to the particular motifs.

In the last part of the daily session we learn about the meaning of the folk music melodies in Rajasthan, the rhythm of the songs, upto the end of learning a strophe. The session offers the opportunity to try various instruments: sarangi, harmonium, dholak, kartal, double flute (algooja), and pungi (whipping whip).

Dance and music workshop:

https://www.youtube.com/watch?v=9a-EjosTEY8

https://www.youtube.com/watch?v=FP_9PZshF1Y

 
About the band:
Dil Mastana band includes the music performers of the Langha tribe, the most famous and traditional musician community of Rajasthan. Their melodies keep invariably the purity of their ancient musical traditions. The members of the band are excellent artists. In India and around the world, they participated many festivals and they are worthy representatives of the impressively rich musical traditions of India. The members of the band, who are world famous musicians, as members of the Musafir and Maharadzsa band have performed concerts in several countries of the world, but they can also be seen as musicians of the Gypsy Caravan Movie.

Judit Abraham is a versatile artist from Transylvania. She is acknowledged equally in professional circles of Hungary, India and abroad. Beside Hungarian folk music and dance she deals with Indian music and dance as well. Since 2009 she has been collecting, studying and acting regularly in Rajasthan, India. She has lectures in Hungary and abroad, leading a dance group (Matti Dance Group). She regularly invites Indian performers from Rajasthan to participate in a joint European tour.